TARIKH KURSUS UMRAH CAWANGAN JOHOR BAHRU 1441 HIJRAH

KURSUS UMRAH

MASA

9.00 AM – 1.00 PM

HARI

SABTU ( KECUALI CUTI UMUM )

TARIKH

TEMPAT

PENCERAMAH

02/11/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ustaz Hj Abu Bakar Watak

2.       Ustaz Mohd Fairus Ali Akhbar

3.       Ustaz Mohd Ariff Jasiman

4.       Ustaz Hussein  Sakiman

5.       Ustazah  Che Jah Muhammad

6.       Ustaz Mohd Yusof  Baharuddin

7.       Ustaz Hj Rahmat  Abu Bakar

 

 

 

16/11/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

23/11/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

30/11/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

07/12/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

14/12/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

21/12/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

28/12/2019

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

04/01/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

11/01/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

18/01/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

01/02/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

15/02/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

22/02/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

29/02/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

07/03/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

14/03/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

21/03/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

28/03/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

04/04/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

11/04/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGAN

18/04/2020

DEWAN KULIYAH CAWANGANTARIKH KURSUS HAJI CAWANGAN JOHOR BAHRU 1441 HIJRAH

KURSUS HAJI

MASA

TBA

HARI

SABTU

TARIKH

TEMPAT

PERKARA

PENCERAMAH

30/11/2019

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Pengenalan Fardu Haji & Umrah/  dalil wajib  Haji  & Umrah

Hikmat dan kelebihan  Haji & Umrah

Falsafah lbadat Haji

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

7/12/2019

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Adab-adab sebelum berangkat keTanah Suci

Sifat mahmudah  & mazmumah pra syarat untuk  mendapat haji mabrur

Amalan sylrlk & membatalkan  iman yang perlu dijauhi

Haji adalah jihad

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

14/12/2019

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Sejarah Tanah Haram Mekkah/Kelebihan   & Adab-adab berada diTanah Suci

Tempat mustajab berdoa I Sejarah Kaabah & Masjidil  haram

Amalan di Masjidil  Haram I Sejarah & kelebihan air zam zam

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

21/12/2019

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Pengertian hajl I umrah.

Sejarah ringkas haji & dalil wajib / kelebihan  lbadat haji / umrah

Hukum mengerjakan  haji I umrah

Syarat wajib  haji I umrah .

Maksud berkuasa I Mahram seorang wanita

Rukun & wajlb  haji /umrah

Perbezaan rukun haji dan wajlb  hajl/  umrah

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

28/12/2019

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Huraian rukun haji :

Niat ihram

Wukuf  (di Arafah)

Tawaf (lfadah)

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

4/1/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Sambungan huraian rukun haji :

Saie (dlantara Safa & Marwah)

Bercukur (bergunting)

Tertib  pada kebanyakkan rukun)

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

11/1/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Huraian wajib haji :

Berlhram di Miqat

Meninggalkan  larangan-larangan  semasa ihram

Bermalam di Muzdalifah

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

18/1/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Sambungan huraian wajib haji :

Melontar Jamrah Kubra (Aqabah)

Bermalam di Mina

Melontar ketiga-tiga Jamrah Sughra (Ula), Wusta & Kubra (Aqabah). Rukun & wajib haji/umrah

Perkara² sunat haji & umrah

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

25/1/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Cara² mengerjakan haji

Haji Tamattok

Haji Qiran

Haji Ifrad

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

1/2/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Larangan² semasa ihram

13 pantang larang yang wajib dipatuhi semasa ber ihram haji/umrah.

Dam & permasalahannya :

Pengertian Dam

Pembahagian Dam :

1)      Dam Tertib & Taqdir

2)      Dam Tertib & Ta’dil

3)      Dam Takhyir & Ta’dil

4)      Dam Takhyir & Taqdir

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

8/2/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Tawaf Wada’

Pengertian & hokum Tawaf Wada’

Perkara² yang wajib dipatuhi selepas tawaf wada’

Hukum meninggalkan tawaf wada’

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

15/2/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Permasalahan wanita :

Mendapat izin ke Tanah Suci/ pelaksanaan haji/ umrah tanpa mahram

Aurat lelaki / perempuan

Permasalahan haid

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

22/2/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Toharah :

Penerangan permasalahan

Air mutlak, mandi wajib, wuduk, tayammum

Solat dalam musafir (Jamak/Qasar, menhormati waktu)

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

29/2/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Ziarah Madinah :

Ziarah dalam

Ziarah luar

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak

7/3/2020

Masjid Kolam Ayer, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru

Haji Mabrur

Syarat mendapat haji mabrur

Bagaimana untuk mengekalkan kemamburan haji

Ustaz Hj Abu Bakar bin Hj Watak