Pakej Umrah

FROM MYR 5990

MH A380-Umrah Hotel Hilton Convention Makkah (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
4044
Tempah sekarang
FROM MYR 6290

MH A380-Umrah Hotel Al Safwah Royal Orchid Makkah (+-50m) (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
2070
Tempah sekarang
FROM MYR 5390

MH A380-Umrah Hotel Firdous Al Umrah Makkah (+-690m) @ setaraf (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
4284
Tempah sekarang
FROM MYR 5790

MH A380-Umrah Hotel Haneen Firdous/Malak Agyad Makkah (+-350m - 450m) @ setaraf (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
6140
Tempah sekarang
FROM MYR 7490

MH - Chartered (MAKKAH HILTON SUITES) (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
2249
Tempah sekarang
FROM MYR 5790

MH - SEWA KHAS (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
240
Tempah sekarang
FROM MYR 7490

MH - Chartered (MAKKAH MILLENNIUM TOWERS) (12 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
3770
Tempah sekarang
FROM MYR 7690

UMRAH ZIARAH ISTANBUL + BURSA (15 Hari 12 Malam)


Baki Seat:
315
Tempah sekarang
FROM MYR 5690

UMRAH HALFDAY ISTANBUL (13 Hari 10 Malam)


Baki Seat:
180
Tempah sekarang